Grupos de RPG

Naruto - Shinobi Nindo

Grupo Naruto - Shinobi Nindo
Administrado por ~Uchiha_Sayto
Categoria RPG
Criado
Membros 15 - Tópicos 2 - Posts 7

Psycho Mansion

Grupo Psycho Mansion
Administrado por ~Keisrinna
Categoria RPG
Criado
Membros 25 - Tópicos 15 - Posts 35

Shingeki No Bahamut - Virgin Soul

Grupo Shingeki No Bahamut - Virgin Soul
Administrado por ~NOXUS_
Categoria RPG
Criado
Membros 11 - Tópicos 13 - Posts 99

Harry Potter RPG: Chronicles of Mt. Greylock

Grupo Harry Potter RPG: Chronicles of Mt. Greylock
Administrado por ~tokkie
Categoria RPG
Criado
Membros 31 - Tópicos 10 - Posts 29

Game of Thrones — Westeros Chronicles

Grupo Game of Thrones — Westeros Chronicles
Administrado por ~Aiatsu
Categoria RPG
Criado
Membros 33 - Tópicos 40 - Posts 62

Ghost World [RPG]

Grupo Ghost World [RPG]
Administrado por ~BadLander
Categoria RPG
Criado
Membros 12 - Tópicos 9 - Posts 62

Welcome to Cyberpunk Club!

Grupo Welcome to Cyberpunk Club!
Administrado por ~Perserphone-
Categoria RPG
Criado
Membros 2 - Tópicos 0 - Posts 0

Corona Australis - BnHA RPG

Grupo Corona Australis - BnHA RPG
Administrado por ~Mookie
Categoria RPG
Criado
Membros 42 - Tópicos 22 - Posts 105

Academia Paragon - Boku no Hero

Grupo Academia Paragon - Boku no Hero
Administrado por ~CaoPeiPei
Categoria RPG
Criado
Membros 33 - Tópicos 20 - Posts 147

The Phantom Thieves

Grupo The Phantom Thieves
Administrado por ~LadyAliria
Categoria RPG
Criado
Membros 15 - Tópicos 8 - Posts 87

Saitans

Grupo Saitans
Administrado por ~Ashter
Categoria RPG
Criado
Membros 20 - Tópicos 12 - Posts 111

Reign of Terror - RPG

Grupo Reign of Terror - RPG
Administrado por ~Sheogorath_
Categoria RPG
Criado
Membros 16 - Tópicos 20 - Posts 85