Tópico Entrevistando o shido-kun

1 Respostas

~naru-chan

Usuário: ~naru-chan
Tatsu
Eu come? shido kun como voc?onheceu o AS? xd

~naru-chan

Usuário: ~naru-chan
Tatsu
entrevista encerrada.