História I'll leave you! Imagine Jimin - Capítulo 2


Escrita por: ~

Postado
Categorias Bangtan Boys (BTS), High School DxD, Originais, Zero no Tsukaima, Zero no Tsukaima: Futatsuki no Kishi, Zero no Tsukaima: Princess no Rondo
Personagens J-hope, Jimin, Jin, Jungkook, Louise Françoise Le Blanc, Personagens Originais, Rap Monster, Rias Gremory, Suga, V
Tags Juliana: Juju júlia: Jubs
Exibições 9
Palavras 1.090
Terminada Não
NÃO RECOMENDADO PARA MENORES DE 18 ANOS
Gêneros: Colegial, Ficção, Hentai, Violência, Yaoi
Avisos: Adultério, Álcool, Drogas, Estupro, Heterossexualidade, Homossexualidade, Insinuação de sexo, Linguagem Imprópria, Nudez, Sexo, Tortura, Violência
Aviso legal
Os personagens encontrados nesta história são apenas alusões a pessoas reais e nenhuma das situações e personalidades aqui encontradas refletem a realidade, tratando-se esta obra, de uma ficção. Os eventuais personagens originais desta história são de minha propriedade intelectual. História sem fins lucrativos, feita apenas de fã para fã sem o objetivo de denegrir ou violar as imagens dos artistas.

Notas do Autor


ɢɛɮtɛ ʋaʟɛʊ քօʀ tɛʀɛʍ ċʊʀtɨɖօ!! ʍas ʋaʍօs ʟօɢօ ċօʍ ɨssօ քզ aɢօʀa ɛ tʀɛta!!

Capítulo 2 - As tʀɛtas ʍaʟɨɢռas!!


Fanfic / Fanfiction I'll leave you! Imagine Jimin - Capítulo 2 - As tʀɛtas ʍaʟɨɢռas!!

ʟíʋɨa ~ք.ʋ.O~

*ɖɛsքɛʀtaɖօʀ aքɨta*

-aʄʄ զʊɛ saċօ!! ռãօ քօssօ ռɛʍ ɖօʀʍɨʀ!!զʊɛ քօʀʀa.
ʟɛʋaռtօ ɛ ʄassօ ʍɨռɦas ɦɨɢɨɛռɛs ʍatɨռaɨs ʋɨstօ օ ʊռɨʄօʀʍɛ,aʀʀʊʍօ ʍɛʊ ċaɮɛʟօ ɛ ɖɛsčօ քʀa tօʍaʀ ċaʄé ɖa ʍaռɦã!! ʝʊɮs,tօʍás,ʝʊʝʊ ɛ ɢʊɨɢʊɨ ʝá ɛstaʋaʍ ʟá tօʍaռɖօ ċaʄé atɛ զʊɛ քɛʀċɛɮɛʍ ʍɨʍɦa քʀɛsɛռça.
ʝʊɮs:-ɮօʍ ɖɨa ʟíʋɨa !! ɖօʀʍɨʊ ɮɛʍ!??!
-sɨʍ ʝʊɮs ɛ ʋċs!!
ʝʊʝʊ:-sɨʍ, ɮօʍ ɛʊ ռãօ sɛɨ ʋċs ʍas ɛʊ ɖօʀʍɨ ʄɛɨtօ ʊʍ aռʝօ!!
ɢʊɨɢʊɨ:-sɨʍ ɛʊ ɖօʀʍɨ ɮɛʍ !!
tօʍás:-ɖօʀʍɨ ɮɛʍ sɨʍ,ʍas ʟíʋɨa sɛ ʋaɨ ʄɨċaʀ aɨ քaʀaɖa օʊ ʋaɨ ċօʍɛʀ քզ tɛʍօs ʊʍ ʟօռɢօ ɖɨa քɛʟa ʄʀɛռtɛ!!
-ʋɖɖ tօʍás!!
ɛʊ ʍɛ sɛռtօ ռa ċaɖɛɨʀa ɛ ɮɛɮօ ʊʍ ċaʄé ɛ ċօʍօ ʍɨռɦa tօʀʀaɖa!!tɛʀʍɨռօ ɖɛ ċօʍɛʀ քɛɢօ օs ʍinha ʍochila ɛ ʋօʊ քaʀa a ɛsċօʟa ʝʊռtօ ċօʍ օs ʍɛʊs aʍɨɢօs!!
ʝʊɮs:-քʀօռtօs քʀօ քʀɨʍɛɨʀօ ɖɨa ɖɛ aʊʟa??
ɢʊɨɢʊɨ:-sɨʍ
tօʍás:-sɨʍ
ʝʊʝʊ:-aɮsօʟʊtaʍɛռtɛ sɨʍ
-ċօռsɛʀtɛʐa!!
ɛռtʀaʍօs ռօ ċօʟéɢɨօ ɛʀa ɮɛʍ ɢʀaռɖɛ քօʀ sɨռaʟ ʍas ʝá tɨռɦaʍօs ʄɛɨtօ ʊʍ tօʊʀ քɛʟօ ċօʟéɢɨօ ɦօռtɛʍ!!

ʝʊʝʊ ~ք.ʋ.O~

ɛstaʋaʍօs օɮsɛʀʋaռɖօ օ ʍʊʀaʟ զʊaռɖօ ʊʍ ɢaʀօtօ ɖɛ ċaɮɛʟօs ռɛɢʀօs sɛ ɛsɮaʀʀa ċօʍɨɢօ ɛ ɖɛʀʀaʍa ċaʄé ռa ʍɨռɦa ɮʟʊsa!!
-օʊ ʄɨʟɦօ ɖa քʊta ʋċ ɖɛʀʀaʍօʊ ċaʄé ռa ʍɨռɦa ɮʟʊsa!! ɖɛsɢʀaça!*քɛɢօ a tօʀta զʊɛ a ʟíʋɨa ɛstaʋa ċօʍɛռɖօ*
ʟíʋɨa:-ɛɨ! ɛʊ ɛstaʋa ċօʍɛռɖօ!!
ʝʊʝʊ:- ɛ քօʀ ɮօa ċaʊsa!!
քɛɢօ a tօʀta ɛ ʝօɢօ ռօ ɢaʀօtօ ɖɛ ċaɮɛʟօs ռɛɢʀօs զʊɛ aċaɮa ʄɨċaռɖօ ċօʍ a ċaʀa ċɦɛɨa ɖɛ ċɦaռtɨʟʟʏ!! ɛʟɛ քɛɢa a áɢʊa զʊɛ օʊtʀօ ɢaʀօtօ ɛstaʋa ɮɛɮɛռɖօ ɛ ɖɛʀʀaʍօʊ ɛʍ ċɨʍa ɖa ʍɨռɦa ċaɮɛça!!
-ɛɨ sɛʊ ʄɨʟɦa ɖa քʊta !!
sʊɢa:-aɦ ʋaɨ tօʍaʀ ռօ ċʊ!! ɢaʀօta օʊ ɖɨɢօ ռօʋata!!
ʝʊʝʊ: aɦ ʋaɨ ʋċ sɛʊ ɖɛsɢʀaçaɖօ!!
ɮʀɨɢaʍօs քʀa ҡʀʟɦ atɛ զʊɛ a ɖɨʀɛtօʀa քassa ɛ ʋê a ɮʀɨɢa ɛ aɖɨʋɨռɦa ɖɨʀɛtօʀɨa!!
ɖɨʀɛtօʀa:- sɛռtɛʍ քօʀ ʄaʋօʀ զʊɛ ɛʊ ɖɛsɛʝօ tɛʀ ʊʍa ċօռʋɛʀsa ċaʟʍa!!
ռօs sɛռtaʍօs.
ɖɨʀɛtօʀa:- ʋaʍօs ċօʍɛçaʀ ċօʍ ʋċ sɛռɦօʀɨta ʝʊʟɨaռa!!քօʀզʊɛ ʋċ ʝօɢօʊ tօʀta ռօ ʀօstօ ɖօ ʏօօռɢ??
-քզ ɛʊ ɛstaʋa օɮsɛʀʋaռɖօ օ ʍʊʀaʟ քaʀa saɮɛʀ զʊaʟ ɛʀa a ʍɨռɦa saʟa atɛ զʊɛ ɛʟɛ ɛsɮaʀʀa ɛʍ ʍɨʍ ɛ ɖɛʀʀʊɮa ċaʄé ռa ʍɨռɦa ɮʟʊsa ɛռtãօ քɛɢօ a tօʀta զʊɛ a ʍɨռɦa aʍɨɢa ɛstaʋa ċօʍɛռɖօ ɛ ʝօɢօ ռa ċaʀa ɖɛʟɛ!!
ɖɨʀɛtօʀa:- ɦʊʍ ɛռtɛռɖօ!! ɛ ʋċ ʏօօռɢ քզ ɛʍ ʋɛʐ ɖɛ քɛɖɨʀ ɖɛsċʊʟքa ʝօɢօʊ áɢʊa ռa ċaɮɛça ɖa ʝʊʟɨaռa??
sʊɢa:-քզ ɛʊ ռãօ ɨa sɛʀ զʊaʟզʊɛʀ ʊʍ զʊɛ քɛɖɛ ɖɛsċʊʟքa քʀa ɢaʀօtas ɛռtãօ ċօʍօ ɛʟa ʝօɢօʊ tօʀta ռa ʍɨռɦa ċaʀa քɛɢʊɛɨ a áɢʊa զʊɛ օ ʝʊռɢҡօօҡ ɛstaʋa tօʍaռɖօ ɛ ʝօɢʊɛɨ ռa ċaɮɛça ɖɛʟa!!
ɖɨʀɛtօʀa:- օҡ!! ɛռtãօ ċօʍօ քʊռɨçãօ ɛʊ ɖɛɨxaʀɛɨ ʋċs aքós as aʊʟas քaʀa ʟɨʍքaʀ օ ċօʀʀɛɖօʀ!!
sʊɢa ɛ ʝʊʝʊ:օզʊɛ?
ɖɨʀɛtօʀa:ʋċs օʊʋɨʀaʍ ɮɛʍ !! aɢօʀa քօɖɛʍ sɛ ʀɛtɨʀaʀ ɛ ʋօʟtaʀ as sʊas atɨʋɨɖaɖɛs ռօʀʍaɨs!!
(զʊɛɮʀa ɖօ tɛʍքօ)
-ɛʊ ռãօ aċʀɛɖɨtօ ռɨssօ ʟíʋɨa ɛ ʝʊʟɨa ɛʊ ʋօʊ ʟɨʍքaʀ ċօʀʀɛɖօʀ ċօʍ aզʊɛʟɛ aզʊɛʟɛ... ċօʋaʀɖɛ!
ʝʊɮs:-ɮɛʍ ʄɛɨtօ!! aɢɨʊ ɨʍքʀʊɖɛռtɛ!!
ʟíʋɨa:-ʋɖɖ ʝʊʝʊ ʍas ɨssօ ʄօɨ ɛʀʀaɖօ ɖa քaʀtɛ ɖɛ ʋċs ɖօɨs!!
ʄɨċaʍօs ċօռʋɛʀsaռɖօ atɛ a ċɨʀɛռɛ tօċaʀ aʋɨsaռɖօ զʊɛ ɛʀa aʊʟa  ɖɛ ɛɖʊċaçãօ ʄísɨċa!!

ʝʊɮs ~ք.ʋ.O~

ɛʊ ʝʊʝʊ ɛ a ʟíʋɨa ʄօʍօs քʀօs ʋɛstʊáʀɨօs tʀօċaʀ ɖɛ ʀօʊքa քaʀa ʋɛstɨʀ a ʀօʊքa ɖɛ ɛxɛʀċíċɨօs! ʄʊɨ a ʊʟtɨʍa a saɨʀ ʍas aċɦօ զʊɛ tɛʍ aʟɢʊɛʍ ʍɛ օʟɦaռɖօ!! զʊaռɖօ ʋɛʝօ ʊʍ ɢaʀօtօ ɖɛ ċaɮɛʟօs ċastaռɦօs ʍɛ օʟɦaռɖօ!! aɨռɖa ɮɛʍ քզ ɛʊ ʝá ɛstaʋa ɖɛ ʀօʊքa ɛsքօʀtɨsta!! aքaʀɛռtaʋa զʊɛ ɛʟɛ ɛstaʋa ʍɛ օɮsɛʀʋaռɖօ a ʊʍ ɮօʍ tɛʍքօ!! ċօʀʀɨ atɛ ɛʟɛ!!
-օʊ sɛʊ ʄɨʟɦօ ɖa քʊta !! ռãօ sɛɨ sɛ քɛʀċɛɮɛʊ ʍas ɛʊ ɛstaʋa ʍɛ tʀօċaռɖօ!!
ʝʊռɢҡօօҡ:-ɛʊ sɛɨ ɖɨssօ!!քօʀ ɨssօ ɛʊ ʋɨʍ!! ʋɛʀ ʋċs sɛ tʀօċaռɖօ!!
-sɛʊ...sɛʊ atʀɛʋɨɖօ !!
ʝʊռɢҡօօҡ:-ɛʊ sɛɨ!!
օ քʀօʄɛssօʀ ʋê a ɮʀɨɢa ɛ ʍaռɖa aɢɛռtɛ քʀa a ɖɨʀɛtօʀɨa !! só ʋɛʝօ ʝʊʟɨaռa ɛ a ʟíʋɨa ʀɨռɖօ ɖa ʍɨռɦa ċaʀa !!
-ʋċ ɛ a քʀօxɨʍa ʟÍʋɨa!!քօɖɛ ċʀɛʀ!!
ʟíʋɨa:-ɛ օզʊɛ ʋaʍօs ʋɛʀ!!
ʋօʊ քaʀa a ɖɨʀɛtօʀɨa !! ɮatօ ռa քօʀta ɛ ɛռtʀօ ɛ օ ɢaʀօtօ ɖɛ ċaɮɛʟօs ċastaռɦօs taʍɮéʍ!!
ɖɨʀɛtօʀa:- օզʊɛ ɦօʊʋɛ??
-ɛssɛ քɛʀʋɛռʀɨɖօ զʊɛ ɛstaʋa ʍɛ օɮsɛʀʋaռɖօ ɛʊ ʍɛ tʀօċaʀ ɖɛ ʀօʊքa ռa aʊʟa ɖɛ ɛɖʊċaçãօ ʄísɨċa!!
ɖɨʀɛtօʀa:-ʋɛʀɖaɖɛ ʝʊռɢҡօօҡ
ʝʊռɢҡօօҡ:-ʋɛʀɖaɖɛ ɖɨʀɛtօʀa!!
ɖɨʀɛtօʀa:-ɦʊʍ! ɖɛքօɨs զʊɛʀօ ċօռʋɛʀsaʀ քaʀtɨċʊʟaʀ ċօʍ ʋċ ʝʊռɢҡօօҡ!ʍas օ ċastɨɢօ ɖɛ ʋċs sɛʀa ʟɨʍքaʀ օ ɢɨռásɨօ ɨռtɛɨʀօ  aքօs as aʊʟas !! sօʐɨռɦօs! ʝʊʟɨa ʋċ ʋaɨ ʟɨʍքaʀ օs ʋɛstɨáʀɨօs ʍasċʊʟɨռօ ɛ ʄɛʍɨռɨռօ!! ʝʊռɢҡօօҡ ʋċ ʟɨʍքaʀá օ ɢɨռásɨօ sօʐɨռɦօ! ʍas assɨʍ զʊɛ a ʝʊʟɨa tɛʀʍɨռaʀ ʋċ ɨʀa aʝʊɖaʀ օ ʝʊռɢҡօօҡ օҡ ʝʊʟɨa ɛ ʝʊռɢҡօօҡ??
ʝʊɮs ɛ ʝʊռɢҡօօҡ:-օҡ
saíʍօs ɖa ɖɨʀɛtօʀɨa ʍas ċaɖa ʊʍ ʄօɨ քaʀa sɛʊ ċaʍɨռɦօ!!ʄʊɨ քaʀa a saʟa ɖɛ aʊʟa ɛ sɛռtօ ռa ʄɨʟa ɖօ ʄʊռɖօ assɨʍ ċօʍօ ʟíʋɨa,ʝʊʝʊ,tօʍás ɛ ɢʊɨɢʊɨ!! ċօʟօċօ ʍɛʊs ʄօռɛs ɖɛ օʊʋɨɖօ ɛ ɛsքɛʀօ օ քʀօʄɛssօʀ ċɦɛɢaʀ!!

ʟíʋɨa ~ք.ʋ.օ~

ɛstaʋa ċօʍ ʍɛʊs ʄօռɛs ɖɛ օʊʋɨɖօ atɛ aզʊɛ ʋɛʝօ ʊʍ ʍօռtɛ ɖɛ ɢaʀօtas aօ ʀɛɖօʀ ɖɛ ʊʍ ɢaʀօtօ!!
-ɛɨ ɖɛɨxɛʍ օ ɢaʀօtօ ɛʍ քaʐ sʊas քʊtas!!
???:-զʊɛʍ ɛ ʋċ օʀa ʍaռɖaʀ ɛʊ ʍɨʍ!!
-ռɨռɢʊéʍ ʍas ҡɨʀɨɖa só ʍaռɖօ ʊʍ ɮɛʟօ ɖɛ ʊʍ ʄօɖa-sɛ քʀa ʋċs!
ʋօʊ ʟá ռɛʟa ɛ ɖօʊ ʊʍ taքa ռa ċaʀa ɖɛʟa ɛ ɛʟa քʊxa ʍɛʊs ċaɮɛʟօs !! atɛ զʊɛ ʋɛʍ օ ɢaʀօtօ ɛ ʍɛ ɮatɛ!!
ʝɨʍɨռ:- ɖɛɨxa ɛʟa ɛʍ քaʐ sʊa ʋaɢaɮʊռɖa!!
-ռãօ ɖɛɨxօ ռaɨ sɛʊ ʄɨʟɦo ɖa քʊta!!*ɮatօ ռɛʟɛ*
ċօʍɛçaʍօs a ɮʀɨɢaʀ atɛ զʊɛ օ քʀօʄɛssօʀ ċɦɛɢa ɛ ռօs ʍaռɖa քʀa a ɖɨʀɛtօʀɨa ɛ ʋɛʝօ ʝʊɮs ɢʀɨtaռɖօ:
ʝʊɮs:-ɛʊ saɮɨa!!
-ċaʟa a ɮօċa!!
*ռa ɖɨʀɛtօʀօa*
-aɢօʀa ɛ ʋċ ռãօ ɛ ʟíʋɨa ɛ ʝɨʍɨռ?ɛռtãօ ʋaʍօs ʟօɢօ ċօʍ ɨssօ!
-ɛʊ ɛstօʊ aզʊɨ քօʀզʊɛ ɛʊ ʄaʟɛɨ քʀa ʊʍas ɖas քʊtas ɖօ ʝɨʍɨռ ɖɛɨxa ɛʟɛ ʀɛsքɨʀaʀ քզ ɖօ ʄɛɨtօ զʊɛ taʋa ռãօ aɢʊɛռtɛɨ ɛ ʄaʟɛɨ!!aɨ ɛʊ ʄʊɨ ռɛʟa ɮatɨ ռa ċaʀa ɖɛʟa ɛ ɛʟa քʊxօʊ օs ʍɛʊs ċaɮɛʟօs ɛ aɨ օ ʝɨʍɨռ ʋɛɨօ ɛ ʍɛ ɮatɛʊ ɛ ɛʊ ɮatɨ ռɛʟɛ aɨ ʝá ʋɨʊ!!
ɖɨʀɛtօʀa:-ɛ ʋɛʀɖaɖɛ ʝɨʍɨռ??
ʝɨʍɨռ:-sɨʍ sɛռɦօʀa ɖɨʀɛtօʀa!!
ɖɨʀɛtօʀa:-ɮօʍ a քɛռaʟɨɖaɖɛ ɖɛ ʋċs ɛ ʄɨċaʀ ɛ ʟɨʍքaʀ a saʟa ɖɛ ʋċs aքós a aʊʟa !! ʍas ռãօ sɛ քʀɛօʊċʊքɛʍ օ ʝʊռɢҡօօҡ, a ʝʊʟɨa,a ʝʊʟɨaռa ɛ օ ʏօօռɢ ʋãօ ʄɨċaʀ aզʊɨ taʍɮɛʍ!!
ʝɨʍɨռ:-ʍas օʍʍa !!
ɖɨʀɛtօʀa:-xɨʊ ʝɨʍɨռ!!aɢօʀa ʀɛtօʀռɛʍ as sʊas atɨʋɨɖaɖɛs ɛ ʝɨʍɨʍ ɖɛքօɨs  ɛʊ զʊɛʀօ ċօռʋɛʀsaʀ ċօʍ ʋċ!!
ʝɨʍɨռ:-օҡ օʍʍa!!
saíʍօs ɖa saʟa !!
-aɦ ʝɨʍɨռ քօʀզʊɛ ʋċ ċɦaʍօʊ a ɖɨʀɛtօʀa ɖɛ օʍʍa ??
ʝɨʍɨռ:-ɛʟa ɛ ʍɨռɦa օʍʍa!!
-ata!! ɖɛsċʊʟքa քօʀ ʍaɨs ċɛɖօ!!
ʝɨʍɨռ:-ɖɛsċʊʟքaɖa ɛ ʍɛ քɛʀɖօɛ taʍɮéʍ !!
-օҡ!!atɛ ʍaɨs taʀɖɛ!!
ʝɨʍɨռ:-até ʟíʋɨa

(զʊɛɮʀa ɖօ tɛʍքօ)

tօʍás ɛ ɢʊɨɢʊɨ ʝá ʄօʀaʍ քʀa ċasa ɛ օ ʀɛstօ ɖa ɛsċօʟa taʍɮéʍ !!só ʄɨċօʊ ɛʊ օ taʟ ɖօ ʏօօռɢ օ ɢaʀօtօ զʊɛ a ʝʊʝʊ ɮʀɨɢօʊ ɛ օ ʝʊռɢҡօօҡ օ ɢaʀօtօ զʊɛ a ʝʊɮs ɮʀɨɢօʊ!! ɛʊ ɛ օ ʝɨʍɨռ !! ʟɨʍքaʍօs tʊɖօ ɛ ʄօʍօs ɛʍɮօʀa !! ɛ ʝɨʍɨռ ʄɛċɦօʊ օ ċօʟéɢɨօ ċօʍօ ɛʟɛ ɛ ʄɨʟɦօ ɖa ɖɨʀɛtօʀa!!ɛʊ ʝʊʝʊ ɛ ʝʊɮs քassaʍօs ռa sօʀʋɛtɛʀɨa ɛ ċօʍքʀaʍօs ʊʍ քօtãօ ɖɛ sօʀʋɛtɛ ɛ ʄօʍօs քʀa ċasa!! ʝaռtaʍօs ċօʍɛʍօs sօʀʋɛtɛ ɛ ċaɖa ʊʍ քaʀa sɛʊ զʊaʀtօ ɛʊ tօʍɛɨ ʍɛʊ ɮaռɦօ ɛ ʋɛstɨ ʍɛʊ քɨʝaʍa  ɛ ʄɨʐ ʍɨռʝas ɦɨɢɨɛռɛs. ɛ ʟօɢօ զʊɛ ɖɛɨtɛɨ ռa ċaʍa ɖօʀʍɨ!!!


Notas Finais


ɛsքɛʀօ զʊɛ tɛռɦaʍ ɢօstaɖօ ɖɛssɛ ċaք!! ɮʝs ɖɛ ռʊtɛʟʟa!!😚😚😘😘😘😽😽


Gostou da Fanfic? Compartilhe!

Gostou? Deixe seu Comentário!

Muitos usuários deixam de postar por falta de comentários, estimule o trabalho deles, deixando um comentário.

Para comentar e incentivar o autor, Cadastre-se ou Acesse sua Conta.


Carregando...