~Ice-Scream

Ice-Scream
Shining Star
Nome: Bunny
Status: Usuário
Sexo: Masculino
Localização: Brasilia, Distrito Federal, Brasil
Aniversário: 12 de Outubro
Idade: 18
Cadastro:

Is Wonderful


Postado

Is Wonderful

Cat - Main Vocal, Dancer Leader.
Sayuri - Main Vocal, Dance Leader, Visual.
Marjory - Vocal Leader, Face.
Anaru - Vocal Leader, Rapper Leader, Sub-leader.
Lauren - Vocal Leader.
Slava - Main Dancer, Rapper Leader, Leader.
Cyanna - Main Dancer.
Lelee - Main Rapper, Maknae.
Misaki - Main Rapper.

------------------------

[AN/LD] Kono hidzuke wa totemo utsukushīdesu - 4.2
[Marjory] Watashi no kokoro wa sekai ni, yori ōpun'na kanji - 5.4
[CY/SL] Mata, soreha no yō ni kanjiru nodeshou ka? - 4.2
[Lauren] Watashitachiha, shōrai o shōsan shimasu - 5.7

[Cat] Watashitachiha subete o kaeru koto ga dekimasu - 4.1
([Misaki] Blink - 0.9)
[Sayuri] Watashi wa kotonaru yō ni nanika o okonau koto ga dekimasu~ - 7.3
([Misaki] Watashitachi ga nozomu hōhō - 1.4)

[Marjory] Anata wa, - 3.4 [AN/SL] watashi ga okonau - 3.9
[Lauren] koto ga - 3.2 [SY/LD] dekimasu mama ni shita baai - 4.1
[Cat] Watashitachi ga okonatte imasen - 4.3
[Cyanna] Kako o tsui taiken shite mimashou - 4.5
[MJ/LR] Soshite,-betsu no sore o subete okonaimasu - 4.8
[Misaki] Atarashī uta, jōnetsu, kekkon
issho ni itadakimasu - 5.4


[Cat] Follow and discover - 3.4
[Anaru] Sarani watashitachi o mimashou, sore ga kite iru basho o kakunin - 5.3
[Sayuri] Ko no subete no ai? Watashi wa shiranai ga, soreha owarimasen - 5.5

[Misaki] Is wonderful - 1.0

[Lelee] Wairudo to omoiyari - 3.5
[CY/SL] Kore wa,-iro no pātī no yōna monodesu - 4.3
[Anaru] Anata ga hoka o sentaku shita baai, - 3.9 [SY/LD] watashi wa jihi o motte imasen - 3.1
[Lauren] Anata wa watashi no - 2.9 [MJ/MI] otokodearu koto ga dekiru to omoimasu ka? - 3.7
[Slava] Watashi wa anata ni chōsen shite imasu - 4.4
[Cyanna] Min'na no mae de, anata o shimeshimasu - 4.6

[Marjory] Watashitachiha subete o kaeru koto ga dekimasu - 4.1 ([Lelee] Blink - 0.9)
[Anaru] Watashi wa kotonaru yō ni nanika o okonau koto ga dekimasu - 7.3
([Lelee] Watashitachi ga nozomu hōhō - 1.4)

[Sayuri] Anata wa, - 3.4 [CT/MI] watashi ga okonau - 3.9
[Lauren] koto ga - 3.2 [SL/AN] dekimasu mama ni shita baai - 4.1
[Marjory] Watashitachi ga okonatte imasen - 4.3
[Cat] Kako o tsui taiken shite mimashou - 4.5
[CY/AN] Soshite,-betsu no sore o subete okonaimasu - 4.8
[Lelee] Atarashī uta, jōnetsu, kekkon
issho ni itadakimasu - 5.4


[Cat] Follow and discover - 3.4
[Slava] Sarani watashitachi o mimashou, sore ga kite iru basho o kakunin - 5.3
[Lauren] Ko no subete no ai? Watashi wa shiranai ga, soreha owarimasen - 5.5

[Cat] Watashitachi wa sonoyōni kotonatte imasu ka? - 4.8
[Sayuri] Watashi wa kontorōru o motte imasu - 3.4
[Anaru] Kono jōkyō wa kanzen ni - 2.9
[Cyanna] Anata ga kangaeru baai wa, - 3.1 [Lauren] watashi no saikō no eien no ai o - 3.4
[Marjory] saikō suru koto ga dekimasu - 3.2
[LD/SL/MI/CY] Watashi wa hijō ni yūjūfudan'na nda~ - 8.2

[MJ/SY/ALL] Anata wa, watashi ga okonau - 7.3
[LA/CT/ALL] koto ga dekimasu mama ni shita baai - 7.3
[Marjory] Watashitachi ga okonatte imasen - 4.3
[Anaru] Kako o tsui taiken shite mimashou - 4.5
[LA/CT/SY] Soshite,-betsu no sore o subete okonaimasu - 4.8
[Marjory] Atarashī uta, jōnetsu, kekkon
issho ni itadakimasu - 5.4

[Sayuri] Follow and discover - 3.4
[Cat] Sarani watashitachi o mimashou, sore ga kite iru basho o kakunin - 5.3
[Anaru] Ko no subete no ai? Watashi wa shiranai ga, soreha owarimasen - 5.5

[Anaru] Wonderful - 3.2
[SY/LA] There we go - 3.3
[Cat] Wonderful - 3.2
[Marjory] I and you - 3.9
[Cat] I and you - 0.8


Gostou da Jornal? Compartilhe!

Gostou? Deixe seu Comentário!

Muitos usuários deixam de postar por falta de comentários, estimule o trabalho deles, deixando um comentário.

Para comentar e incentivar o autor, Cadastre-se ou Acesse sua Conta.


Carregando...